Školski list

 

Školska brošura

 Školska afiša

COK JABLANICA

centar 1

             JU Srednja škola Jablanica


Srednja škola u Jablanici pod nazivom "Srednjoškolski centar" počela je sa radom 9.septembra 1974. godine. Za prvog direktora imenovan je Jusuf Begović. U okviru škole formirana su odjeljenja za radnička zanimanja, kamenorezačke i građevinske struke, i odjeljenja gimnazije. Iste školske godine izdat je i prvi broj školskog lista "Srednjoškolac". Centar je imao i svoj muzički sastav istog naziva. Školski list neko vrijeme nije izlazio, a prije nekoliko godina ponovo je pokrenut pod imenom "Mladost".

 

U jesen 1997. godine počela je izgradnja sportskih terena oko škole. Te školske godine u Srednjoškolskom centru su formirana odjeljenja ugostiteljske struke - zanimanje kuhar i konobar, i odjeljenja metalske struke - zanimanje bravar, mašinbravar i metalostrugar.

Srednjoškolski centar u Jablanici je u toku svog djelovanja i rada ostvario vaspitno-obrazovnu, javnu, kulturnu i sportsku djelatnost, a sve u skladu sa postavljanim programskim zadacima, na osnovu općeg, stručnog i posebnog obrazovanja, programa rada DPO-a, stručnih organa u Centru, te programa SO-e Jablanica i Skupštine SIZ-e usmjerenog obrazovanja.

Sa početkom agresije na BIH 1992. godine u prostorije škole se useljavaju izbjeglice iz istočne Bosne. Nastava je u školskoj 1992/93. godini počela po skraćenom nastavnom planu i programu na dislociranim mjestima. Na osnovu Riješenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 1993. godine otvorena je Mješovita srednja škola, u čijem sastavu su djelovale: Gimnazija, Elektrotehnička i Građevinska stručna škola.

Najveći broj učenika Srednja škola je imala u školskoj 1994/95. godini. Tada je bilo upisano 588 učenika, od kojih je 170 izbjeglih i prognanih lica.

U srednjoj školi u Jablanici od osnivanja do danas učenici su sticali znanja u sljedećim zanimanjima: gimnazijalac, mašinski, elektro, građevinski i ugostiteljsko - turistički tehničar, bravar, mašinbravar, metalostrugar, elektromonter, zidar, tesar, keramičar, kamenorezac, kuhar i konobar.