Školski list

 

Školska brošura

 Školska afiša

COK JABLANICA

centar 1

 

ADMINISTRACIJA

Sabina Palić

Direktorica

Lejla Kevrić

Pedagogica

Senada Tatar

Računovođa

Jasmina Behrem

Sekretar

NASTAVNO OSOBLJE

Azemina Čolaković

Profesor bosanskog jezika

Jasminka Imamović

Profesor bosanskog jezika

Svjetlana Manigoda

Profesor bosanskog jezika

Arzemina Lulić

Profesor bosanskog jezika

Erna Macić

Profesor engleskog jezika

Elvedina Šubara

Profesor engleskog jezika

Asja Murvat

Profesor njemačkog jezika

Fehma Vlahovljak

Profesor francuskog jezika

Mersiha Muminović

Profesor matematike

Resul Čilić

Profesor matematike

Lejla Begić

Profesor ekonomske grupe predmeta

Bevab Medina

Profesor ekonomske grupe predmeta

Aida Sočivica  Kurić

Profesor ekonomske grupe predmeta

Medina Imamović Đelmo

Profesor ekonomske grupe predmeta

Amila Tatar

Profesor fizike

Amra Balić  Muratović

Profesor hemije

Abujazin Sirćo

Profesor hemije i biologije

Elvira Sirćo

Profesor biologije

Esad Šubara

Profesor informatike

Senada Ćosić

Profesor historije

Sanela Kadić

Profesor geografije

Azer Ćosić

Profesor sociologije

Mehmed Delić

Profesor filozofije, logike,demokratije i latinskog

Semira Kevrić Kezo

Profesor psihologije

Nejra Šubara

Profesor turskog jezika

Maida Galešić

Nastavnik  usluživanja i kuharstva 

Tufek Senada

Nastavnik  usluživanja i kuharstva 

Vedat Mujak

Profesor likovne kulture i historije umjetnosti

Emela Osmančević Turak

Profesor muzičke kulture

Adis Zukić

Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Nihad Širić

Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Edin Nezirić

Profesor islamske vjeronauke

Vedran Perić

Profesor katoličkog vjeronauka

POMOĆNO OSOBLJE

Refik Hindić

Domar

Fatima Prevljak

Radnica

Nermina Šubara

Radnica

Adela Keskin

Radnica