Školski list

Školska brošura

 Školska afiša

COK JABLANICA

centar 1

Dobro došli na stranicu naše škole

Međunarodni dan pismenosti

8. septembar - Međunarodni dan pismenosti, učenici srednje škole obilježili kroz portofolia na tu temu.

Na tan način dali doprinos i skrenuli pažnju na značaja pismenosti, odnosno problem nepismenosti u svijetu.

 

Međunarodni dan pismenosti