Školski list

 

Školska brošura

 Školska afiša

COK JABLANICA

centar 1

Dobro došli na stranicu naše škole

O B A V J E Š T E N J E

Dragi učenici i roditelji, svakodnevno pratimo aktivnosti putem online komunikacijskih mreža, koje su nam omogućile da u ovo teško vrijeme održimo vezu sa svima vama i pomognemo u prevazilaženju problema koji su se javili odmah po prekidu redovne nastave. Uzajamna pomoć, razumijevanje i podrška je nešto što nam je svima potrebno. Zato,ostanimo kući i budimo online!

Do sada je korištena Google Classroom platforma i platforma uređene na nivou škole.

Nakon preporuke Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, kao i obavljenih potrebnih priprema (edukacija nastavnog osoblja, ažuriranje potrebnih podataka), stvoreni su uslovi za prelazak na jedinstvenu platform eskola.

U vezi s tim, obavještavamo Vas da će se online nastava od 8.4.2020. god. (srijeda) odvijati putem eskola platforme.

Svi učenici i profesori su dobili pristupne podatke i mogu koristiti sve njene funkcionalnosti.

Prezentacije korištenja glavnih funkcionalnosti eskola za učenike: Kako koristiti platformu?, dostupna je putem youtube servisa na linku ispod:

Kako koristiti platformu

 

Mobillna aplikacija za učenike destupna na linku ispod:

Mobilna aplikacija za eskola platformu

 

Budite nam zdravi i čuvajte se!

                                                                                                                                      Direktorica: Sabina Palić, prof.